راهنمای نویسندگان

 

راهنمای کامل ارسال، ساختار و نگارش مقاله

فصلنامه خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت (واحد علوم و تحقیقات تهران)

راهنمای ارسال مقاله

 

پژوهشگران محترم! در صورت تمایل به چاپ مقالات خود در این نشریه لازم است به نکات ذیل توجه شود تا در روند چاپ مقاله‌تسریع گردد.

 1. ثبت نام و ارسال مقاله براساس قالب آیین نگارش مربوطه
 2. یک نفر ازمیان نویسندگان هر مقاله به عنوان نویسنده طرف مکاتبه (Corresponding Author) مشخص گردد(با ذکر آدرس ایمیل و شماره تماس اضطراری) تا مکاتبات مجله صرفاً از طریق ایشان انجام گردد و به اطلاع سایرین نیز برسد.
 3. نویسندگان میبایست نسبت به ارسال دو فایل که یکی فقط  اسامی نویسندگان و معرفی آنان بوده و دیگری فایل اصلی مقاله بدون ذکر نام نویسندگان است ، اقدام نمایند.
 4. محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیات تحریریه است).
 5. هیات تحریریه مجله در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله‌های رسیده آزاد است.
 6. با توجه به سیاست‌های هیات تحریریه، مجله از بررسی و انتشار مقالات ترجمه شده معذور است.
 7. درج مقالات در نشریه به معنی تایید محتوای آن توسط هیات تحریریه نشریه نبوده، لذا مسئولیت صحت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد.
 8. انشاء و املای مقاله صحیح، روان و سلیس باشد و نکات دستوری در نگارش آن رعایت شود.
 9. چکیده مقاله به زبان انگلیسی در آخرین صفحه مقاله درج گردد.
 10. نباید تعداد جداول آماری بیش از پنج جدول شود. همچنین از آوردن آمار توصیفی به صورت مبسوط و به صورت جدول خودداری گردد.
 11. شماره تماس، ایمیل و آدرس دقیق آکادمیک تمامی نویسندگان(مطابق فرمت مصوب دانشگاه آزاد اسلامی) قید گردد.
 12. بررسی اولیه بصورت هفتگی توسط هیات تحریریه صورت می‌پذیرد و نتیجه (رد یا تایید برای ارسال به داوران فصلنامه) از طریق ایمیل به نویسنده طرف مکاتبه اعلام خواهد شد .
 13. درصورت تایید، ضمن ارسال کد مقاله برای نویسنده طرف مکاتبه، مقاله حداقل برای سه داور ارسال و حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه داوری اخذ و اعلام خواهد شد . لازم به ذکر است پیگیری‌های درخصوص مقاله از طریق اعلام کد مقاله امکان‌پذیر خواهد بود .

 14. نظرات اصلاحی داوران از طریق ایمیل به نویسنده طرف مکاتبه ارسال خواهد شد و نویسنده (یا نویسندگان) موظف است نسبت به ارسال پاسخ و انجام اصلاحات ظرف مدت 10 روز اقدام و فایل مقاله نهایی از طریق سایت فصلنامه ارسال گردد
 15. پس از انجام اصلاحات توسط نویسنده (یا نویسندگان) و تایید مجدد داوران و هیات تحریریه، تاییدیه نهایی به نام نویسنده یا نویسندگان صادر و مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت .
 16. جهت ارسال مقاله و اطلاع از وضعیت ارزیابی مقاله با ایمیل­های زیر مکاتبه نمایید:

ijpa@srbiau.ac.ir

 

 لازم به ذکر است درصورت رد مقاله، نتیجه بصورت  ایمیل به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد و سوابق آن در فصلنامه بایگانی می‌گردد .

 

راهنمای ساختار مقاله

فقط مقالاتی پذیرش خواهند شد که ساختار نگارشی آنها مطابق با اصول و قواعد فصلنامه خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت باشد. ساختار مقالات ارسالی باید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش پژوهش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و مراجع باشد. مقدمه، روش پژوهش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری از بخش های اصلی مقالات می باشند.

 

عنوان

مورد پژوهش

چکیده

بطور کلی چه کاری در مقاله انجام داده اید؟

مقدمه

مساله مورد نظر چیست؟

روش تحقیق

چگونه مساله را حل نموده اید؟

یافته ها

به چه یافته هایی دست یافتید؟

بحث

مفهوم یافته های شما چیست و با دیگر پژوهش ها چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟

نتیجه گیری

کدام جمع بندی، چه آینده نگری، کدام تعمیم و چه پیشنهاداتی، در سایه این پژوهش ارایه داده اید؟

مراجع

به چه منابع علمی رجوع نموه اید؟

 

عنوان مقاله

عنوان باید محور های اساسی مقاله را ذکر کند. کوتاه و روشن و آینه تمام نمای محتویات مقاله باشد. عنوان می تواند بصورت سوالی یا دو بخشی مطرح گردد. عنوان در بالای صفحه و وسط درج گردد و از کشیدن خط زیر آن و بکار بردن حروف خوابیده خودداری فرمایید. بلافاصله پس از عنوان، نام نویسندگان مقاله را با تقدم نام نویسنده اصلی درج نمایید و از ذکر القاب خودداری فرمایید. نام نویسندگان را با شماره مشخص نموده و در پانویس همان صفحه، جایگاه علمی و پست سازمانی آنان و نام سازمان یا دانشگاه و یا موسسه ای که در آن شاغلند را ذکر نمایید. جهت نوشتن آدرس علمی نویسندگان مطابق الگوی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی بدین صورت عمل کنید:

مرتبه علمی(برای اعضای هیئت علمی و برای دانشجویان و دانش آموختگان نیز عنوان دانشجو یا دانش آموخته با ذکر مقطع تحصیلی درج شود)، گروه آموزشی، نام دانشگاه، شهر، کشور:

مانند: استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

یا: دانش آموخته یا دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

چکیده

حجم چکیده کمتر از 210 کلمه باشد. 

چکیده مقاله باید حتما بصورت ساختاری (Structured abstract) ارایه شود که در آن عناوین فرعی : زمینه (Background)، هدف (Objective)، روش‌ها (Methods)، یافته‌ها (Findings)، نتیجه‌گیری (Conclusion) و واژه‌های کلیدی (Key words) مشخص گردد .

حجم چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر 15 سطر تایپ شده خواهد بود .

 • زمینه : در یک جمله (5/2 سطری)، هدف در یک جمله، روش حداکثر در دو جمله، یافته‌ها در چند جمله و نتیجه‌گیری در یک جمله در نظر گرفته شود . زمینه را با اشاره به بیان مسئله و یا سابقه تاریخی امر مورد پژوهش تدوین نمائید.
 • هدف : برای نگارش هدف در چکیده به هدف اصلی پژوهش انجام شده اشاره شود .
 • روش‌ها : به نوع و روش‌های پژوهش بکار گرفته شده، جامعه، نمونه، ابزار پژوهش، نوع آمار و نرم‌افزار کامپیوتری مورد استفاده و شیوه تحلیل داده‌ها اشاره شود .
 • یافته‌ها : همراه با آمار و ارقام، یافته‌های پژوهش خود را بطور خلاصه ارائه دهید .
 • نتیجه‌گیری : بدون ذکر هیچگونه آمار و ارقام و باتوجه به چهار عامل بالا نوعی جمع‌بندی از یافته‌ها، آینده‌نگری، تعمیم، پیشنهاد و نتیجه‌گیری نمائید .

 

 

 

واژگان کلیدی

حداکثر تا 6 واژه کلیدی موجود در عنوان یا اصل مقاله را درج فرمایید.

توجه: در نگارش چکیده از افعال مجهول با زمان گذشته استفاده نمایید و جملات خود را کامل و توام با اجمال بنویسید و به موضوعات اصلی و کلیدی بپردازید.

 

مقدمه

ساختار مقدمه مانند مثلث معکوس است. قاعده مثلث در بالا، نشانگر بیشترین اطلاعات و اطلاعات کلی بوده و راس آن در پایین، حاوی مهم ترین نکات مطالعه خواهد بود. مواردی که باید در نگارش مقدمه مورد توجه قرار گیرند بصورت زیر می باشد:

شرح مقدمه با تعریف روشنی از موضوع و زمینه مورد علاقه آغاز میشود. نگارش مقاله را با استفاده از واژه های کلیدی در اولین جملات به منظور تمرکز بیشتر بر موضوع آغاز فرمایید.

در مقدمه باید روشن گردد چرا پژوهش آغاز شده است؟ چه کمبودی یا مشکلی در دانش فعلی وجود داشته است که به وسیله این پژوهش باید پاسخ داده شود.

صرفاً به شرح آنچه در کتب درسی ارائه شده نپردازید. به ذکر کاری که در پژوهش انجام داده اید، بپردازید نه نمایش گسترش دانش مربوطه.

از شرح و تعریف واژه های موجود در عنوان مقاله خودداری فرمایید.

به روشنی هدف از پژوهش و اینکه به چه سوالی پاسخ خواهید داد، بپردازید.

 

روش پژوهش

این بخش معرف اهمیت و وجه علمی مقاله شماست. یافته های شما در صورتی ارزش دارند که از اعتبار مطلوبی برخوردار باشند. این قسمت شامل موارد ذیل می باشد:

 1. طرح پژوهش
 2. تعیین موضوعات مورد مطالعه
 3. تفصیل مداخله گرها
 4. تشریح معیارها و روش های بکار گرفته شده
 5. تشریح روش و ایزار های آماری مورد استفاده واقع شده

بطور کلی در این بخش اطلاعاتی که لازم است ارائه شود، به شرح زیر می باشد:

 1. چگونه داده ها(میانگین، درصدها،...) را خلاصه کرده و چگونه شاخص های تغییر را گزارش نموده اید.
 2. انتقال داده ها(بطور مثال نرمال کردن یا تساوی واریانس) به چه نحوی مطرح شده است و چرا؟
 3. از کدام آزمون آماری استفاده نموده اید و چرا؟
 4. از کدام تکنیک نموداری یا عددی برای تحلیل داده ها استفاده کرده اید و چرا؟

 

یافته ها

در این قسمت یافته های کلیدی پژوهش بصورت عینی و بدون دستکاری، با نظمی منطقی، همراه با جداول و نمودارها تشریح می گردد.

خلاصه تحلیل آماری را می توان در متن یا بصورت نمودار و جداول ارائه نمود. در این قسمت بصورت سوم شخص مفرد مطالب ارائه و از زمان گذشته استفاده شود. یافته های پژوهش طوری تدوین گردد که فرضیه تحقیق را تایید و یا رد نماید یا به سوال پژوهش پاسخ مناسب دهد.

 

بحث و نتیجه گیری

در این قسمت باید روشن گردد چه چیزی قبل از پژوهش در مورد موضوع وجود داشته و چه چیزی پس از انجام پژوهش به موضوع مورد بحث اضافه شده است. قسمت بحث معمولاً با قسمت مقدمه از طریق سوال یا فرضیات تحقیق ارتباط دارد. در این قسمت باید روشن گردد چگونه پژوهش شما از جایی که در مقدمه رها شده بود، به انجام رسیده است. در قسمت بحث و نتیجه گیری باید به سوالات زیر پاسخ داده شود:

آیا یافته های شما پاسخ های لازم را به فرضیات قابل آزمون ارائه می دهد؟ در صورت پاسخ مثبت، چگونه یافته های خود را تفسیر می نمایید؟

آیا یافته های شما منطبق با یافته های سایرین است؟ در صورت پاسخ منفی، آیا در این بخش دلایل احتمالی این عدم انطباق تشریح شده است؟

نتیجه گیری خود را تدوین نمایید، درک جدید شما از مساله ای که مورد پژوهش قرار داده اید، چیست؟

بطور کلی در بخش بحث و نتیجه گیری، خلاصه ای از یافته های مهم پژوهش ارائه گردد و سپس  اشاره شود که یافته های پژوهش، فرضیه یا فرضیه ها را تایید کرده است یا خیر؟ پس از آن، یافته های پژوهش به یافته های سایر پژوهش ها و نظریه های مربوط پیوند داده شود. آنگاه کمک هایی که پژوهش حاضر به گسترش دانش در زمینه مورد نظر کرده است را ذکر گردد. زمینه های کاربر احتمالی نیز مشخص شود. مشکلات و نقاط ضعف پژوهش همراه با پیشنهاد هایی برای پژوهشگرانی که می خواهند در آینده در زمینه پژوهش کار کنند، ذکر گردد.

 

سپاسگزاری( در صورت ضرورت)

در این قسمت از افرادی که در تهیه، تدوین و اجرای پژوهش نگارنده را یاری نمودند، با ذکر نوع مساعدت آنها قدردانی میشود(بطور مثال از کمک و مساعدت مدیریت بیمارستان x در تکمیل پرسشنامه و اختصاص زمان مصاحبه تشکر می نماید).

 

مراجع و منابع

در این نشریه برای ایجاد وحدت رویه در روش ارجاع، شیوه ارجاع درون متنی کیت ترابیان (parenthesis reference) را بکار گرفته گرفته شده است. برای آشنایی کامل با این شیوه به کتاب راهنمای نگارش برای نویسندگان: مقالات و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تالیف کیت.ل. ترابیان، ترجمه غلامحسین تسبیحی (انتشارات دانشگاه تبریز) ‎رجوع نمایید. برای آشنایی کلی نویسندگان محترم کلیاتی از این روش ارائه می‌شود.

نکته بسیار مهم: کلیه ارجاعات درون متنی در مقالات فصلنامه به زبان فارسی است. برای مراجع انگلیسی در صورت لزوم املاء نام نویسنده(گان) به صورت پانویس در همان صفحه درج گردد. ضمن آنکه کلیه مراجع مورد اشاره در فهرست مراجع پایان مقاله به زبان انگلیسی است. یعنی حتی منابع فارسی مورد استفاده نیز به زبان انگلیسی در فهرست نگاشته شود. دقت شود که همه منابع معرفی شده در فهرست، باید در متن مقاله مورد ارجاع قرار گرفته باشند.

 

شیوه استناد به کتابها

کتاب یک جلدی

مثال: مدیریت مالی تالیف دکتر رضا تهرانی انتشارات نگاه دانش که در سال 1384 در تهران به چاپ رسیده است

شکل نوشتن ارجاع در داخل متن: (تهرانی 1384، 51){در نوشتن نام پدیدآورندگان فقط نام خانوادگی نویسنده بدون القاب  مانند دکتر، مهندس، آقا و ... می‌نویسیم بعد آن بدون هیچ علامتی با یک فاصله تاریخ نشر کتاب و بعد از با یک ویرگول صفحه مورد استناد را می‌نویسیم. از علامت ص یا P برای صفحه استفاده نمی‌کنیم}

شکل نوشتن آن در فهرست منابع: تهرانی، رضا. (1384). مدیریت مالی: شرح درس، مفاهیم و نکات کلیدی.تهران: نگاه دانش.

 

کتاب چند جلدی

مثال: الن سن ارنشتاین / مبانی، اصول و مسائل برنامه‌ی درسی. ترجمه‌ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1384.

شکل ارجاع در داخل متن: (ارنشتاین 1384، 2:51){ برای کتاب چند جلدی در ارجاع درون متنی آن شماره جلد کتاب را بصورت عددی نوشته و بعد از یک کولن، شماره صفحه را می‌نویسیم. در این مثال یعنی جلد 2 صفحه51}

شکل ارجاع در فهرست منابع: ارنشتاین، الن سن. و فرانسیس پی هانکینز. 1384. مبانی، اصول و مسائل برنامه‌ی درسی. ترجمه‌ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

 

کتاب با دو یا سه نویسنده

مثال: الن سن ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینز/ مبانی، اصول و مسائل برنامه‌ی درسی. ترجمه‌ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1384.

شکل ارجاع در داخل متن: (ارنشتاین و هانکینز 1384، 2:51){اگر کتاب دو نویسنده داشته باشد نام خانوادگی نویسنده‌‌ها را می‌نویسیم و اگر سه نویسنده باشد نویسنده اول و دوم را با ویلگول و نویسنده سوم را با حرف و جدا می‌کنیم}

شکل ارجاع در فهرست منابع: ارنشتاین، الن سن. و فرانسیس پی هانکینز. 1384. مبانی، اصول و مسائل برنامه‌ی درسی. ترجمه‌ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

{نام نویسندگان دو و سوم را لازم نیست بصورت مغلوب بنویسیم}

 

کتاب با بیش از سه نویسنده

در اینگونه موارد اسم نویسنده اول را نوشته و بعد از آن از واژه و دیگران استفاده می‌نماییم.

مثال: الن سن ارنشتاین [ودیگران]/ مبانی، اصول و مسائل برنامه‌ی درسی. ترجمه‌ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1384.

شکل ارجاع در داخل متن: (ارنشتاین و دیگران 1384، 2:51) 

شکل ارجاع در فهرست منابع: ارنشتاین، الن سن. و [دیگران]. 1384. مبانی، اصول و مسائل برنامه‌ی درسی. ترجمه‌ی قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

 

کتاب بدون نویسنده

مثال: مبانی، اصول و مسائل برنامه‌ی درسی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1384.

شکل ارجاع در داخل متن: (مبانی اصول و برنامه ریزی درسی 1384، 2:51) 

شکل ارجاع در فهرست منابع: -------. (1384). مبانی، اصول و مسائل برنامه‌ی درسی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. {در مواردی که نام پدیدآور مشخص نیست از چند خط تیره به جای اسم نویسنده استفاده می‌شود}

 

استناد به مقالات نشریات (مجلات، ژونالها و روزنامه‌ها)

مثال1:نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این رشته/فاطمه ذاکری فرد، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، دوره 5، شماره 4. 1381

شکل ارجاع در داخل متن: (ذاکری فرد 5،1381 )

شکل ارجاع در فهرست منابع: ذاکری فرد، فاطمه. 1381. نظر سنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این رشته. کتابداری و اطلاع‌‌رسانی. دوره 5، شماره 4.

مثال2: تحلیل محتوی و تحقیقات مناسب برای تحلیل محتوی/ باب بلی ترجمه حمید عبدالهیان، مجله نمایه پژوهش، شماره 16

شکل ارجاع در داخل متن: (بِلی، 5) {اگر تاریخ نشر مقاله معلوم نباشد از نوشتن تاریخ انتشار صرف نظر می‌کنیم}

شکل ارجاع در فهرست منابع: بِلی، باب. تحلیل محتوی و تحقیقات مناسب برای تحلیل محتوی. ترجمه‌ی حمید عبدالهیان. نمایه پژوهش. شماره 16.

توجه داشته باشید در مواردی که بطور متناوب به یک منبع استناد شده است، استفاده از اصطلاح «همان» یا Ibid غلط است به تعداد دفعات تکرار حالت داخل پرانتز آن نیز نوشته می‌شود.

 

استناد به پایان نامه‌ها

مثال: مدیریت زیست محیطی گردشگری در منطقه آزاد کیش/ زهرا ویسه.- علی‌اکبر پیرعزیزی، به مشاوره حسنعلی لقایی و قاسمعلی عمرانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست، رشته مدیریت محیط زیست) ؛ ۱۳۷۸.

شکل ارجاع در داخل متن: (ویسه 1387،5)

شکل ارجاع در فهرست منابع: ویسه، زهرا. (1387). مدیریت زیست محیطی گردشگری در منطقه آزاد کیش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست. دانشکده محیط زیست. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.

 

برای ارجاع به منابع الکترنیکی از نظر درج اطلاعات کتابشناختی بمانند منابع چاپی است ولی در انتهای هر کدام، تاریخ مشاهده در شبکه و نیزURL اینترنتی آن داخل پرانتز ذکر شود.

 

راهنمای نگارش مقاله

حجم مقاله علمی

حداکثر صفحات قابل قبول 15-12 صفحه می باشد

 

اندازه و نوع قلم در نگارش مقاله

 

موقعیت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

B Nazanin(bold)

16

اسامی نویسندگان

B Nazanin

12

متن اصلی مقاله

B Nazanin

12

چکیده و واژگان کلیدی

B Nazanin

10

متن جداول و شکل ها و مراجع

B Nazanin

11

عناوین جداول و شکل ها

B Nazanin

10

عناوین بخش ها

B Nazanin(bold)

12

عناوین فرعی بخش ها

B Nazanin(bold)

11

 

برای نگارش واژه های انگلیسی از قلم Time New Roman و 2 واحد کوچکتر از قلم فارسی در موقعیتهای گوناگون استفاده شود.

 

نکات مهم در نگارش مقاله

 1. مقالات بصورت یک ستونی و بدون حاشیه و تذهیب باشد.
 2. برای چاپ با کیفیت نمودار، شکل و تصاویر بکار رفته در مقاله یک نسخه از آن با فرمت PDF با کیفیت600DPI  تهیه شده و به همراه نسخه چاپی و فایل Word به دفتر نشریه ارسال گردد.
 3. تمامی یادداشتها به صورت Foot Note نوشته می‌شود.
 4. جدول و نمودار و شکلهای داخل متن باید دارای شماره و عنوان باشد. {مثال: جدول (1): فراوانی اعضا هیت علمی}
 5. کلیه کلمات و واژگانی که به ظاهر جدا هستند ولی یک واژه محسوب می‌شوند برای جدا کردان اجزا واژه حتماً از فاصله کوتاه (Shift + Space) استفاده شود؛
 6. تا حد امکان از شماره گذاری در متن مقاله خودداری شود. در صورت ضرورت برای شماره گذاری و بولت گذاری حتماً از روش شماره زدن خود نرم‌افزار استفاده شود.
 7. از قرار دادن هرگونه علامت مانند  :  .  و ... خوداری شود. {مثال:  غلط: توان حرکتی:     صحیح: توان حرکتی}
 8. برای نوشتن اعداد 10-1 داخل متن مقاله نباید از شکل عددی آن استفاده شود بلکه باید از شکل حروفی آن استفاده شود. مگر آنکه عدد مورد ‌نظر در داخل یک فرمول یا محاسبه بوده یا بجز مفهوم کمیتی، بیان کننده مفهوم خاصی باشد.
 9. تمامی موارد که داخل علامات حمایتی مانند پرنتز () کورشه [] آکولاد {} گیومه «» قرار می‌گیرند از قسمت ماقبل و مابعد خود یک فاصله می‌گیرند ولی متن داخل آن بدون فاصله از علامت شروع شده و بدون فاصله، علامت بسته می‌آید.
 10. تمامی علامتهای «.»، «،»، «؛»، «:» و ... به قسمت ماقبل خود بدون فاصله می‌چسبند ولی از قسمت مابعد خود یک فاصله می‌گیرند.
 11. از آوردن کلمات و اصطلاحات به زبان های غیرفارسی در متن مقاله تاحد امکان اجتناب شود. در صورت نیاز به ارائه عبارت یا واژه مورد نظر به زبان اصلی، بهتر است این کار در پانوشت صورت گیرد.
 12. به غیر از عناوین اصلی اشاره شده در بخش های قبل از آوردن هرگونه تیتر یا عنوان متفرقه(مانند ادبیات پژوهش، بیان مساله، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، روش نمونه گیری، روش تجزیه و تحلیل داده ها و ...) اکیدا خودداری شود. کلیه این موارد در صورت لزوم باید ذیل همان عناوین استاندارد معرفی شده(مقدمه، روش پژوهش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری) گنجانده شود.