دوره و شماره: دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، بهمن 1390، صفحه 1-118 
مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود

صفحه 33-51

حسن گیوریان؛ مسعود یاراحمدی؛ علیرضا شیروانی؛ حاجیه رجبی فرجاد


طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی

صفحه 54-71

سعید قربان نژاد ملکی؛ جعفر بیک‌زاد؛ یوسف بیگ‌زاده؛ محمد مبینی؛ خدیجه امین‌نژاد


فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT

صفحه 74-86

سجاد فتحی زاده؛ کرم اله دانش‌فرد؛ لیلا پارساضیابری؛ ابوالفضل ملاجعفری


بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه

صفحه 107-118

خاتون وکیلی؛ حمید شفیع‌زاده؛ سعید مرادی رکابدارکلایی