دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1401، صفحه 1-300 
مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

صفحه 1-17

10.30495/ijpa.2022.64902.10824

محمود دشت بزرگ؛ فواد مکوندی؛ وحید چناری؛ قنبر امیر نژاد؛ سعید جعفری نیا


مدل ارزیابی خط‌مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت

صفحه 19-33

10.30495/ijpa.2022.65832.10837

بهزاد کیا؛ احمد جعفری صمیمی؛ علی فرهادی محلی؛ مجتبی طبری


خط‌مشی گذاری استراتژیک در برون‌سپاری فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی)

صفحه 35-49

10.30495/ijpa.2022.19956

مسعود صمدزاده؛ حسن گیوریان؛ محمد رضا ربیعی مندجین؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی


آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس خط مشی های شایستگی بین المللی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

صفحه 51-71

10.30495/ijpa.2022.66762.10865

یوسف روانپیکر؛ افسانه زمانی مقدم؛ سیدعبدالله سجادی جاغرق؛ سید احمد هاشمی؛ زین العابدین امینی سابق