دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 44، اسفند 1400، صفحه 1-220 
راهکارهای توسعه فرصت‌های کارآفرینی ورزشی در سطح کلان

صفحه 125-142

10.30495/ijpa.2022.19658

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سیدمحمدحسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی


ابعاد مدل فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان بانک توسعه و تعاون

صفحه 163-176

10.30495/ijpa.2022.64533.10815

علی کاوه؛ داود کیا کجوری؛ محمدجواد تقی پوریان؛ حسنعلی آقاجانی