دوره و شماره: دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395) - شماره پیاپی 22، آبان 1395، صفحه 1-106 
عوامل موثر بر بی‌تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)

صفحه 71-81

غلامعباس شکاری؛ لیلا علیایی؛ ملیحه خیر خواه؛ ریحانه هاشم‌زهی