تاثیر مولفه های رویکرد کارت امتیاز متوازن بر عملکرد فردی کارکنان بر اساس مدل آچیو (مطالعه موردی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی دانشگاه آزاد

2 کارشناس آی تی قوه قضاییه

کلیدواژه‌ها