دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

"تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری در سازمان‌های دولتی ایران"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

افشین اریائی؛ محمد ضیاالدینی؛ ملیکه بهشتی فر