دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

"تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری در سازمان‌های دولتی ایران"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

افشین اریائی؛ محمد ضیاالدینی؛ ملیکه بهشتی فر


تأثیر خط مشی رفتاری مدیران بر معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.30495/ijpa.2022.66756.10864

نازنین بشیری منش؛ زهره عارف منش؛ محمد سوری


طراحی مدل استراتژی منابع انسانی در بانک‌های ایرانی با رویکرد توجه به محیط زیست (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.30495/ijpa.2022.67256.10883

لیلا سادات قاسمی رام؛ افسانه زمانی مقدم؛ زین العابدین امینی سابق؛ سیدعبدالله سجادی جاغرق؛ سید احمد هاشمی


طراحی مدل تجزیه و تحلیل خط ‌مشی‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی گرگان: رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.30495/ijpa.2022.62829.10790

مریم عرب حسن خانی؛ علیرضا معطوفی؛ علی فرهادی محلی؛ مجتبی طبری