کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تاثیر اجرای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی بر فرهنگ سازمانی

دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1401، صفحه 103-121

10.30495/ijpa.2022.66807.10867

حاجیه رجبی فرجاد؛ علی رضا علیپور


ابعاد مدل فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان بانک توسعه و تعاون

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 163-176

10.30495/ijpa.2022.64533.10815

علی کاوه؛ داود کیا کجوری؛ محمدجواد تقی پوریان؛ حسنعلی آقاجانی


کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 29-46

امین زارع؛ مسیح ابراهیمی؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ مجید رمضان


تدوین الگوی شناور توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس عامل فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران

دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، تیر 1396، صفحه 17-27

علی فرهادی محلی؛ مرتضی موسی خانی؛ مجتبی طبری


بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرهنگ سازمانی با سلامت روان

دوره 7، ویژه نامه 1395، اسفند 1395، صفحه 203-213

نسرین بوداغی خیاوی؛ محمد فیضی


رابطه ی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان)

دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، اسفند 1393، صفحه 1-14

سعیده نیک فرجام؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران

دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 57-70

داوود حسین پور؛ بهرام اصغری اقدم؛ علی محجوب


رابطه فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در شهرک صنعتی آمل

دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 19-28

ایمان قاسمی دلارستاقی؛ زهره اسماعیل زاده؛ حمید شفیع زاده


رابطه فرهنگ سازمانی با تصویر سازمانی و هویت سازمانی (مطالعه موردی حوزه ستادی سازمان سما)

دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 29-37

لیلا پارساضیابری؛ علیرضا شیروانی


فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT

دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، بهمن 1390، صفحه 74-86

سجاد فتحی زاده؛ کرم اله دانش‌فرد؛ لیلا پارساضیابری؛ ابوالفضل ملاجعفری