کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران

دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، شهریور 1397، صفحه 61-78

کامبیز نوابی زند؛ اذر کفاشپور؛ شمس الدین ناظمی؛ غلامرضا ملک زاده


تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران

دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 57-70

داوود حسین پور؛ بهرام اصغری اقدم؛ علی محجوب