پژوهشگر گرامی

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

برای پرداخت هزینه حتما با برنامه فایر فاکس وارد شوید و از شناسه 555531 استفاده کنید.

 

 

مطابق ابلاغیه مورخ 1396/12/20 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور عنوان نشریه به «خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت» تغییر یافت.

 

 

لطفا قبل از ارسال مقاله راهنمایی نویسندگان مطالعه شود . مقاله های که طبق فرمت مجله نباشند مورد پذیرش نخواهند بود.

شماره جاری: دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400) - شماره پیاپی 41، بهار 1400، صفحه 1-215 

3. تدوین مدل توسعه مشارکت الکترونیک در ایران

صفحه 39-56

مژگان مهیمنی؛ حسن گیوریان؛ احسان ساده؛ سیروس تدبیری


7. تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برمدیریت دانش در شرکت ساپکو

صفحه 113-130

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ میثم بابایی فارسانی؛ مجید ماهرانی برزانی


11. طراحی مدل خط مشی گذاری باز

صفحه 179-194

مرتضی نصوحی؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده


شناسنامه نشریه