خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (IJPA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله