خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (IJPA) - پرسش‌های متداول