تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

برنامه ریزی‌های استراتژیک بلندمدت همراه با آموزش می‌تواند محیطی آرام، مطمئن و پر نشاط برای کارکنان و در نهایت پر بازده برای سازمان ایجاد نماید. در این مقاله ابتدا مفاهیم و ویژگی‌های برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی همراه با اهمیت و جایگاه آن در توسعه دانایی محور بیان شده است. آنگاه عوامل شکست کسب و کار و نیز راهکارهای بهره‌وری منابع انسانی مطرح و در آن میان نقش خلاقیت و نوآوری مورد تاکید قرار گرفت. سپس طراحی محیط کار مناسب تشریح و به مبحث ارگونومی و افزایش بهره‌وری پرداخته شد. در پایان راه‌های ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی کاری در راستای برتری، تعالی و توسعه پایدار ارائه گردید

کلیدواژه‌ها