کلیدواژه‌ها = سازمان های کوچک و متوسط
تعداد مقالات: 1
1. کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران

دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، تابستان 1397، صفحه 61-78

کامبیز نوابی زند؛ اذر کفاشپور؛ شمس الدین ناظمی؛ غلامرضا ملک زاده