کلیدواژه‌ها = پارادایم خدمات دولتی نوین
تعداد مقالات: 1
1. ارتقای بهره وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین

دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 101-127

فرید احمدی؛ سهیلا احمدی