کلیدواژه‌ها = حکمرانی
تعداد مقالات: 3
2. اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین)

دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، تابستان 1395، صفحه 1-9

سیده عاطفه یگانگی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


3. پاسخگویی و اثربخشی نظامهای نظارتی

دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 120-156

سودابه جلیلی