کلیدواژه‌ها = اجرای خط مشی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا

دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، بهار 1398، صفحه 19-35

سید محمد مهدی پیغمبرزاده؛ سید مهدی الوانی


3. مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران

دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، زمستان 1396، صفحه 65-81

احمد ابوالحسنی رنجبر؛ شکیبا الصاق


4. ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان

دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، زمستان 1390، صفحه 19-31

غلامرضا معمار زاده طهران؛ ناصر میر سپاسی؛ سودابه جلیلی