نویسنده = مرتضی موسی خانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل اخلاق باتوجه به وظایف مدیران دولتی بارویکرد سیستم خبره فازی

دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 157-167

داود حق خواه؛ مرتضی موسی خانی؛ غلام رضا معمار زاده