نویسنده = اذر کفاشپور
تعداد مقالات: 3
1. کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران

دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، تابستان 1397، صفحه 61-78

کامبیز نوابی زند؛ اذر کفاشپور؛ شمس الدین ناظمی؛ غلامرضا ملک زاده


3. رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)

دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، زمستان 1394، صفحه 63-72

آذر کفاش پور؛ ندا شکوری