پژوهشگر گرامی

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
 

 

مطابق ابلاغیه مورخ 1396/12/20 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور عنوان نشریه به «خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت» تغییر یافت.

 

 

لطفا قبل از ارسال مقاله راهنمایی نویسندگان مطالعه شود . مقاله های که طبق فرمت مجله نباشند مورد پذیرش نخواهند بود.

شماره جاری: دوره 11، 2(پیاپی 38 تابستان 1399) - شماره پیاپی 38، تابستان 1399، صفحه 1-190 

3. نقش عوامل درون و برون سازمانی در توسعه کارآفرینی دولتی (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

صفحه 37-58

مسعود پورکیانی؛ مهدی حسینس نوه؛ فرزانه بیگ زاده عباسی؛ محمدجلال کمالی


4. ارائه مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

صفحه 59-81

محمدجواد پوراسدی؛ کاوه تیمور نژاد؛ - محمدرضا ربیعی مندجین


شناسنامه نشریه