پژوهشگر گرامی

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
 

 

مطابق ابلاغیه مورخ 1396/12/20 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور عنوان نشریه به «خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت» تغییر یافت.

 

 

لطفا قبل از ارسال مقاله راهنمایی نویسندگان مطالعه شود . مقاله های که طبق فرمت مجله نباشند مورد پذیرش نخواهند بود.

شماره جاری: دوره 10، 3(پیاپی 35 پاییز1398) - شماره پیاپی 3، پاییز 1398، صفحه 1-145 

1. ارائه مدل عقلانیت در سیاست گذاری نظامِ آموزشِ دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 1-10

محبوبه منتظرعطایی؛ احمد اکبری؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی


شناسنامه نشریه