پژوهشگر گرامی

  براساس مصوبه مورخ 1396/7/10 هشتادمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مقرر گردید از تاریخ 1396/8/1 در صورت تایید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 1/000/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

مطابق ابلاغیه مورخ 1396/12/20 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور عنوان نشریه به «خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت» تغییر یافت.

 

 

لطفا قبل از ارسال مقاله راهنمایی نویسندگان مطالعه شود . مقاله های که طبق فرمت مجله نباشند مورد پذیرش نخواهند بود.

شماره جاری: دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 1-145 

1. تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو

صفحه 1-14

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ مجید ماهرانی برزانی


شناسنامه نشریه